ORYGINALNE ELEMENTY PRZENOŚNIKA, ZGARNIACZA OBORNIKA H608.(LUBIN)

Oferujemy Państwu przenośnik obornika H-608/3 służący do bez­pośredniego mechanicznego usuwania obornika słomiastego z obiektów inwentarskich w sys­temie kanałowym za pomocą pętli zgrzebłowej. Obornik może być ładowany bezpośrednio na środki transportu (przyczepa, rozrzutnik itp.) lub też na pryzmę.

Wykonanie przenośnika w wersji standardowej z pętlą o długości 60 m i w wer­sjach ponadstandardowych z pętlą krótszą niż 60 m lub dłuższą - do 120 m. Przenośnik można montować w różnym układzie stanowisk, w za­leżności od możliwości i potrzeb rolnika, w związku z czym produkuje się przenośniki "prawe" (pętla łańcuchowa przesuwa się w kie­runku zgodnym z mchem wskazówek zegara) lub "lewe" (pętla przesuwa się w kierunku prze­ciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Przenośnik składa się z następujących podzespołów:(1) pętla łańcuchowa spawana; (2) mechanizm napędowy; (3) wyrzutnia; (4) zespół kół wio­dących; (5) zespól kół zwrotnych; (6) zespół kół narożnych; (7) skrobak zgarniak.

Pętla łańcuchowa ze zgarniaczkami przesuwa obornik w kanale betonowym wykonanym w po­sadzce obiektu wzdłuż stanowisk. Kanał powinien mieć szerokość 45 cm i głębokość 15-20 cm. Łańcuch ze zgraniaczkami stanowi pętlę zamkniętą opasającą koło napędowe, koła wiodące, rolki zwrotne i rolki narożne. Pętla poruszana jest me­chanizmem napędowym wyposażonym w silnik elektryczny 2,2 kW, przekładnię zębatą oraz sprzę­gło przeciążeniowe i mechanizm napinający pętlę.

Przenośnik obornika oferowany przez naszą Firmę charakteryzuje się długą bez­awaryjną pracą, łatwością montażu, prostotą obsługi oraz możliwością dostosowania do różnego układu stanowisk. Zastosowanie rolek umożliwia eksploatacje pętli łańcuchowej do całkowitego jej zużycia.

Wyrób od 1987 roku posiada świadectwo kwalifikacji Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (1BMLR) w Warszawie uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bez­pieczeństwa "B". Zapraszamy Państwa do celem nabycia przenośnika, który pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele sił i czasu przy codziennej ciężkiej pracy w obiektach inwentarskich.

 

 

Posiadamy łańcuchy w wersji standardowej z pętlą o długości 60 m i w wersjach ponadstandardowych z pętlą krótsza niż 60 m lub dłuższą do 120 m.

 

WYMIARY

Grubość

ogniwa

d

Podziałka

t

Szer.

ogniwa

b

Obrabiany cieplnie Kl 5

Masa kg/m

 

Norma

 

Norma

zbliżona

Obciąż.

użytkowe

kg

Siła

zrywająca

kN

14

80

52

3750

140

3,60

W.T. -003/97

16

80

57

2500

180

4,70

W.T. -003/97

DIN 20637

Posiadamy w sprzedaży kompletne Zgarniacze Obornika H-608/3 jak i wszystkie podzespoły;

- Łańcuch ze spawanym kątownikiem. 

  Prawy lub Lewy

- Koła napędowe.

- Koła wiodące 

- Koła narożne.
- Koła zwrotne. 
-Piasty, Osie kół.
- Skrobak koła napędowego P,L
- Ogniwa złączne

>>> ZAPRASZAMY TAKŻE DO NASZEGO SKLEPU <<<
http://chojnowskielancuchy.bazarek.pl/

 >>>Powrót do OFERTY Chojnowskie Łańcuchy<<<


                    CHOJNOWSKIE ŁAŃCUCHY,59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1,woj. dolnośląskie, tel: +48  76 7425202, fax: +48 76 7425339,
                                       tel.kom. +48 530699853,http://www.chojnowskielancuchy.pl,e-mail : chojnowskielancuchy@gmail.com